Què fem a Salt Jove?

Des de Salt Jove ens dediquem a donar resposta a les necessitats de totes les persones joves de Salt d’entre els 12 i els 30 anys en tots els àmbits que us poden afectar: la formació, l’habitatge, el treball, la salut, el lleure, la cultura, la participació, l’associacionisme, etc..

Com ho fem?

Per fer-ho tenim un document, que es fa cada 4 anys entre vosaltres els joves, les entitats, els tècnics i tècniques i els polítics, on està escrit tot el que s’haurà de fer durant aquests anys.
Aquest document és el full de ruta de les polítiques de joventut a seguir, ens diu que hem de fer, com ho hem de fer i quant.

El Pla Local de Joventut 2020_23 te 97 actuacions distribuïdes entre 12 àmbits d’actuació i 4 eixos.

A COP D’ULL

Estació Jove
Fàbrica Jove
Satèl·lit Jove